Maštaonica-boje zvuka

Maštaonica – boje zvuka nije obična likovna radionica uz slušanje glazbe već potpuno novi program koji objedinjuje i nudi znanja iz dvije umjetnosti koje su najbliže i najzanimljivije djeci.

Metodom aktivnog slušanja glazbe poboljšava se koncentracija djece, razvija logičko razmišljanje, usvajaju se osnovna glazbena znanja i pojmovi te se djeca upoznaju sa djelima klasične glazbe, skladateljima i glazbenim formama. Od valcera do simfonija, programske glazbe do apsolutnih djela, kratkih marševa do opernih uvertira – svijet glazbe provići ćemo kroz racio i kreativni dio mozga te ispoljiti u likovna djela.

 

Na svakoj maštaonici obrađuje se jedno djelo klasične literature i jedna likovna tehnika – tehnika slikanja (tempere i aquarelle), kolaža, grafike i modeliranja. Pripremili smo zanimljiv program koji će se djeci sigurno svidjeti.

 

Maštaonice – boje zvuka autorski je program Glazbeno edukativnog centra Skala, a vodi ga Dominik Višnjić, student Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, smjer likovna pedagogija.

 

Uzrast djece: od 5 do 10 godina
Termin: jednom tjedno
Raspored: utorak, 17 sati
Cijena mjesečnog kursa: 300 kn
*materijali potrebni za rad osigurani su na satu

Pridužite nam se