Dječica 6-8 godina

Glazbene radionice za dječicu

Na radionicama za starije mališane, uzrasta od 6 do 8 godina, zakoračiti ćemo malo dalje u svijet glazbenog obrazovanja – svirati ćemo i melodijske instrumente (metalofon, klavir…), pjevati raznovrsne pjesme, aktivno ćemo slušati klasičnu glazbu ali i učini više o njoj – o poznatim skladateljima i njihovim čuvenim kompozicijama, učiti ćemo o glazbenim ansamblima, o ljepoti glasa i svih zvukova koje možemo sami da proizvedemo svojim tijelom, učiti ćemo da pišemo i čitamo note, da improviziramo i još mnogo toga. Cilj radionice je da dijete osim pjevanja i sviranja usvoji i osnovna znanja o glazbi – da prepoznaje instrumente, glazbene ansamble, da sa uživanjem sluša klasičnu glazbu i da prepozna najpoznatija djela klasične literature, da oslobodi svoju kreativnost i stekne samopouzdanje. Edukacija se bazira na Orffovom pristupu te je prilagođena dječjem uzrastu.

Trajanje sata: 45 minuta

Termini:
– jednom tjedno – 250,00 kn / 34 EUR

– dva puta tjedno – 350,00 kn / 47 EUR